THÔNG BÁO MỚI
LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017
Cập nhật ngày: 12/02/2017
            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ                        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                   CẦN THƠ
 
                                                                   THÔNG BÁO
Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đợt 1 năm 2017
Trường Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính
quy cho các học sinh khoá 11 (2014-2017) và các khóa trước về thi lại.
I.Đối tượng dự thi:
- Học sinh khoá 11 (2014-2017) và các khóa trước thi lại.
II. Môn thi, thời gian thi và địa điểm thi:
         
Ngày thi
Giờ thi
Môn thi
18/02/2017
13h30
Lý thuyết tổng hợp
19/02/2017
7h30
Thực hành nghề nghiệp
19/02/2017
13h30
Chính trị
 
- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ.
Số D 24-25-26, Đường số 30 Khu đô thị mới Hưng Phú – Q.Cái Răng – TPCT.
Các tin khác