THÔNG BÁO MỚI
DANH SÁCH HS TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2016
Cập nhật ngày: 02/12/2016
          TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP
    LÚC 14h NGÀY 11/12/2016 TẠI HỘI TRƯỜNG 3 HƯNG PHÚ
       HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ LỄ ĐẾN HẾT NGÀY 05/12/2016
Các tin khác