THÔNG BÁO MỚI
Chuẩn đầu ra
Cập nhật ngày: 24/09/2013

Trường Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ công bố chuẩn đầu ra

*Ngành Kế toán : xem chi tiết

*Ngành Tin học: xem chi tiết

*Ngành Quản trị kinh doanh: xem chi tiết

*Ngành Tài chính ngân hàng: xem chi tiết

*Ngành Luật: xem chi tiết

*Ngành Du lịch: xem chi tiết

Các tin khác