Đào Tạo
Ngành Tin học
Cập nhật ngày: 11/12/2013

Chương trình đào tạo Trung cấp Tin học

A. Học phần môn chung:  435 tiết

1. Chính trị

2. Giáo dục quốc phòng

3. Thể dục

4.Tin học đại cương

5. Ngoại ngữ 1

6. Ngoại ngữ 2

8. Giáo dục pháp luật

B. Môn học cơ sở: 480 tiết

1. Soạn thảo văn bản

2. Tin học văn phòng 1

3. Kỹ thuật lập trình căn bản

4. Khai thác các dịch vụ internet

5. Kiến trúc máy tính

6. Tin học văn phòng 2

7. Thiết kế trình diễn

8. Kỹ năng giao tiếp

9. Thiết kế website

10. Mạng máy tính căn bản

C. Các môn chuyên môn: 540 tiết

1. Kỹ thuật lập trình nâng cao

2. Cài đặt phần mềm

3. Cơ sở dữ liệu

4. Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

5. Lắp ráp và bảo trì máy tính

6. Lập trình quản lý

7. Phân tích hệ thống

8. Lập trình ngôn ngữ HTML

9. Tin học ứng dụng ( Access)

 D Thực tập:  8 tuần

A. Thực tập cơ bản

B. Thực tập tốt nghiệp