Đào Tạo
Ngành Luật
Cập nhật ngày: 11/12/2013

Chương trình đào tạo ngành luật

A. Học phần môn chung: 435 tiết.

1. Chính trị

2. Giáo dục quốc phòng

3. Thể dục thể thao

4. Tin học

5. Ngoại ngữ

6. Giáo dục pháp luật

B. Học phần môn cơ sở: 390 tiết.

1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

2. Tâm lý học đại cương

3. Xã hội học đại cương

4. Công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

5. Quản lý hộ tịch

6. Công chứng và chứng thực

7. Kỹ năng giao tiếp

8. Xây dựng văn bản pháp luật

9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

C. Học phần chuyên môn: 660 tiết

1. Luật hiến pháp

2. Luật hành chính

3. Luật dân sự

4. Luật hôn nhân và gia đình

5. Luật thương mại

6. Luật tài chính

7. Luật ngân hàng

8. Luật lao động

9. Luật đất đai

10. Luật môi trường

11. Luật hình sự

1. Luật tố tụng hình sự

2. Công tác hoà giải

3. Thanh tra khiếu tố

D. Thực tập tốt nghiệp: 8 tuần

Các tin khác